Hlavní obsah

pán

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (muž) monsieur mDámy a pánové!Mesdames et messieurs !Páni toalety(toilettes pour) Hommes m pl
  2. (vládnoucí, vlivný, mocný) maître m
  3. (majitel) propriétaire m, maître mdomácí pánpropriétaire m de la maison
  4. (šlechtic) seigneur m
  5. dř.(zaměstnavatel sluhy) maître m
  6. Pán (Hospodin) Seigneur mPán JežíšJésus-ChristPán BůhNotre SeigneurPro pána boha!Seigneur Dieu !Pane na nebi!Dieu du ciel !

Vyskytuje se v

dáma: mesdames et messieursdámy a pánové

Ježíš: Seigneur Jésus-ChristPán Ježíš Kristus

osud: être maître de son destinbýt pánem svého osudu

ten, ta, to: Qui est-ce cet homme ?Kdo je ten pán?

jaký: Tel maître, tel valet.pořek. Jaký pán, takový krám.

měnit: L'homme propose et Dieu dispose.pořek. Člověk míní, Pán Bůh mění.

sloužit: Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.Dvěma pánům nelze sloužit.

stvořit: être nu comme un verbýt jak ho Pán Bůh stvořil

takový: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán

všemocný: faire la pluie et le beau tempsbýt všemocným pánem

seigneur: en (grand) seigneurvelkopansky, jako velký pán

charbonnier: Charbonnier est maître dans sa maison.Doma je každý svým pánem.

maître: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

moulin: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.

pluie: faire la pluie et le beau tempsmít hlavní slovo, být všemocným pánem

tel: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

valet: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán

pán: Mesdames et messieurs !Dámy a pánové!