Hlavní obsah

voler [vɔle]

Intranzitivní sloveso

  • letět, létat o ptácích, letadlech, střelách ap.voler en éclatsroztříštit se, rozletět se na kusy

Vyskytuje se v

poisson: létající rybapoisson volant

volée: výprask, nářez, přen. prudká kritikavolée (de coups)

coup: otočení volantemcoup de volant

objet: neidentifikovatelný létající objekt UFOobjet volant non identifié

tapis: létající koberectapis volant

volant: neidentifikovaný létající objekt UFOobjet volant non identifié OVNI

voler: roztříštit se, rozletět se na kusyvoler en éclats

voleur: Zloděj!, Chyťte zloděje!Au voleur !

arrêter: Zloděj! Chyťte ho!Au voleur ! Arrêtez-le !

as: mistr volantuas du volant

attraper: chytit zlodějeattraper le voleur

bœuf: Kdo lže, ten krade., Ze zlodějíčka bude zloděj.Qui vole un œuf, vole un bœuf.

coincer: Čapli zloděje.On a coincé le voleur.

cueillir: čapnout zlodějecueillir un voleur

dissimuler: schovat kradenou věcdissimuler un objet volé

bas: To je přízemní/slabé.Ça vole bas.

mouche: Bylo by (bývalo) slyšet padnout špendlík.On aurait entendu une mouche voler.

pie: krást jako strakahovor. être voleur comme une pie

drak: pouštět drakalancer un cerf-volant

hnízdo: přen. vylétnout z hnízdaprendre sa volée

koberec: létající koberectapis volant

krást: krást jako strakaêtre voleur comme une pie

kus: rozletět se na kusyvoler en éclats

let: míč v letuballe en/à la volée

objekt: neidentifikovatelný létající objekt UFOObjet volant non identifié O.V.N.I.

pouštět: pouštět drakalancer un cerf-volant

pustit: (vy)pustit ptáka na svobodudonner la volée à un oiseau

straka: krást jako strakaêtre voleur comme une pie

vrstva: lidé z vyšších vrstevgens de la première/haute volée

výprask: dostat výpraskrecevoir une dérouillée, recevoir une bonne volée, prendre des coups

zloděj: kapesní zlodějpickpocket , voleur à la tire

zlodějský: zlodějská bandabande de voleurs

usednout: usednout za volantse mettre au volant

četník: hrát si na četníky a zlodějejouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)

hejno: hejno dětíessaim/volée d'enfants, hovor., hanl. marmaille

lhát: pořek. Kdo lže, ten krade.Qui vole un œuf vole un bœuf.

přízemní: To je přízemní.Ça vole bas.

stát: stát na vlastních noháchvoler de ses propres ailes