Hlavní obsah

propre [pʀɔpʀ]

Vyskytuje se v

histoire: vylíčit svůj životní příběhécrire sa propre histoire

posséder: mít co v osobním vlastnictvíposséder qqch en propre

remettre: doručit balík do vlastních rukouremettre un paquet en mains propres

cru: z vlastní hlavy, sám ze sebede son (propre) cru

voler: stát na vlastních nohouvoler de ses propres ailes

jméno: vlastní jménonom propre

na: vidět co na vlastní očivoir qqch de ses propres yeux

příběh: vylíčit/napsat svůj životní příběhécrire sa propre histoire

původní: v původním významuau propre

ruka: dopis do vlastních rukoulettre en main(s) propre(s)

slovo: týmiž slovyen propres termes

tvůrce: tvůrce vlastního štěstíauteur de son propre bonheur

vlastnictví: ve vlastnictví ve vlastním majetkuen propre

vlastnost: charakteristická vlastnost koho/čehopropre de qqn/qqch

význam: v původním významuau propre

vyjádření: podle vlastního vyjádřeníselon ses propres mots

zaškrtit: Chtěl jsem ji vlastníma rukama zaškrtit.J'ai eu envie de l'étrangler de mes propres mains.

dusit: dusit koho ve vlastní šťávělaisser qqn cuire dans son propre jus

hrát si: hrát si na svém vlastním písečkune s'occuper que de ses propres intérêts

pěst: udělat co na vlastní pěstfaire qqch de son propre chef

proti: být sám proti soběagir contre ses propres intérêts

stát: stát na vlastních noháchvoler de ses propres ailes

propre: v původním významuau propre