Hlavní obsah

examiner [εgzamine]

Vyskytuje se v

microscope: examiner qqch au microscopezkoumat pod drobnohledem, velmi pozorně zkoumat co

ohledat: ohledat mrtvoluexaminer un cadavre

studovat: expr. Studoval rysy její tváře.Il examinait les traits de son visage.

mikroskop: pozorovat preparát pod mikroskopemexaminer une préparation au microscope

zvážit: zvážit pro a protiexaminer le pour et le contre

prohlédnout: prohlédnout ze všech stranexaminer sur toutes les coutures

prohlédnout: prohlédnout (si) koho od hlavy po patyexaminer qqn de la tête aux pieds