Hlavní obsah

examiner [εgzamine]

Vyskytuje se v

microscope: examiner qqch au microscopezkoumat pod drobnohledem, velmi pozorně zkoumat co

ohledat: examiner un cadavreohledat mrtvolu

studovat: Il examinait les traits de son visage.expr. Studoval rysy její tváře.

mikroskop: examiner une préparation au microscopepozorovat preparát pod mikroskopem

zvážit: examiner le pour et le contrezvážit pro a proti

prohlédnout: examiner sur toutes les couturesprohlédnout ze všech stran

examiner: examiner le pour et le contrezvážit pro a proti