Hlavní obsah

observer [ɔpsεʀve]

Vyskytuje se v

attention: observer qqn/qqch avec attentionpozorně koho/co sledovat

commandement: observer les commandementsdodržet desatero (přikázání)

loi: observer les loisdodržovat zákony

dodržet: observer les loisdodržet zákony

dodržovat: observer les dix commandementsdodržovat desatero přikázání

pozorně: observer qqn/qqch avec attentionpozorně koho/co sledovat

observer: faire observer qqch à qqnupozornit koho na co