Hlavní obsah

respecter [ʀεspεkte]

Vyskytuje se v

dodržet: dodržet termín dokončení ap.respecter la date limite

dodržovat: dodržovat rychlostrespecter la limitation de vitesse

řídit se: řídit se zákonyrespecter les lois/la légalité, se conformer aux lois

zákon: řídit se zákony/dbát zákonůrespecter la légalité