Hlavní obsah

respecter [ʀεspεkte]

Vyskytuje se v

dodržet: respecter la date limitedodržet termín dokončení ap.

dodržovat: respecter la limitation de vitessedodržovat rychlost

řídit se: respecter les lois/la légalité, se conformer aux loisřídit se zákony

zákon: respecter la légalitéřídit se zákony/dbát zákonů