Hlavní obsah

bouda

Vyskytuje se v

mrzutý: bouder, être comme un crinbýt mrzutý

psí: psí boudachenil

šít: šít boudu na kohomonter un bateau à qqn

ušít: ušít na koho boudufaire des niches à qqn, monter un bateau à qqn

bouder: bouder contre son ventretrucovat s jídlem, z trucu nejíst

bouda: bouda pro zvířatacabane