Hlavní obsah

hluboký

Přídavné jméno

  1. (o velké hloubce) profond/-ondehluboký talířassiette f creuse
  2. (o určité hloubce) profond de combien de mètres
  3. (intenzivní, úplný) profond/-ondehluboká nocnuit f profondehluboký spáneksommeil m profond
  4. (o zvuku ap.) grave

Vyskytuje se v

deprese: být ve stavu hluboké depreseêtre dans un état d'abattement profond

hlas: hluboký hlasvoix grave

talíř: hluboký talířassiette creuse

výstřih: hluboký výstřihdécolleté plongeant

změna: doznávat hlubokých změnsubir de profondes modifications

rozhostit se: Rozhostilo se hluboké ticho.Un silence profond s'est fait.

creux: assiette creusehluboký talíř

culture: vaste culturehluboké vzdělání

inclination: profonde inclinationhluboký úklon

plongeant: décolleté plongeanthluboký výstřih

solide: solides connaissanceshluboké znalosti

approfondi: connaissances approfondies de qqchhluboké znalosti čeho

dévouement: Veuillez agréer l'expression de mon entier dévouement.Přijměte prosím výraz mé hluboké oddanosti. v dopise

plomb: sommeil de plombhluboký spánek