Hlavní obsah

SAMU [samy]

Vyskytuje se v

ten, ta, to: ten samýtentýž le même, la même

jistý: jistý sám sebousûr de soi

legrace: být samá legracetoujours avoir le mot pour rire

od, ode: udělat co sám od sebefaire qqch de soi-même

počátek: od (samého) počátkudès l'origine

podceňovat: podceňovat sám sebese sous-estimer

překonat: překonat sám sebese surpasser, se dépasser

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

vyplývat: To vyplývá samo od sebe.Cela coule de source.

vystačit: vystačit si sámse suffire à soi-même

sebe: sám sebesoi-même

sebou: spokojený sám se seboucontent de lui-même

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Tel est pris qui croyait prendre.

kapitola: To je kapitola sama pro sebe.C'est une affaire à part.

kopat: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Tel est pris qui croyait prendre.

proti: být sám proti soběagir contre ses propres intérêts

střed: v samém středu přímo uprostředau beau milieu

danger: de tous les dangersvelmi nebezpečný, plný nebezpečí, samé nebezpečí

fils: fils de ses œuvresděkovat za vše (jen) sám sobě

même: moi-mêmesám

moquer: se moquer de soi-mêmeposmívat se sám sobě

part: pour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám

sans: Cela va sans dire.To se rozumí samo sebou.

seul: être seul avec qqnbýt sám/o samotě s kým

soi: être soibýt sám sebou

soi: Cela va de soi.To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.

sûr: être sûr de soibýt si jist sám sebou, důvěřovat si

toi: toi-mêmety sám osobně

zèle: faire du zèlediv se nepřetrhnout samou horlivostí

envoyé: hovor. Vous êtes l'envoyé du ciel !Vás seslalo samo nebe!

beau: au beau milieupřímo uprostřed, v samém středu

chanson: C'est toujours la même chanson.Je to pořád ta samá písnička.

cru: de son (propre) cruz vlastní hlavy, sám ze sebe

envoyer: C'est le ciel qui vous envoie !Samo nebe mi vás posílá!

lui: de lui-mêmena vlastní pěst, sám od sebe

prochain: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.Budeš milovat bližního svého jako sebe sama.

tel: Tel est pris qui croyait prendre.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

sám, sama, samo, samý: Sám vidíš, že...Tu vois toi-même que...

sám, sama, samo, samý: Poznej sám sebe.Connais-toi toi-même.

sám, sama, samo, samý: Jela na dovolenou sama.Elle est partie toute seule en vacances.

sám, sama, samo, samý: To přejde samo.Cela passera tout seul.

sám, sama, samo, samý: mít samé jedničkyn'avoir que les meilleures notes

sám, sama, samo, samý: na samém vrcholuau sommet même