Hlavní obsah

seul [sœl]

Přídavné jméno

  1. sám, samotnýêtre seul avec qqnbýt sám/o samotě s kýmseul à seulmezi čtyřma očima
  2. osamocený, osamělý
  3. (jen) jeden, jedinýpřed podstatným jménemune seule foisjedinkrát, jen jednou
  4. za podstatným jménemfaire cavalier seuls převahou vyhrát o koni, žokeji, přen. jednat na vlastní pěst

Vyskytuje se v

jet: d'un (seul) jetnajednou, naráz

seul: tout seulúplně sám

couleur: d'une seule couleurjednobarevný

coup: d'un (seul) coupjedním rázem, na jeden ráz

fois: une (seule) foisjednou (jedinkrát)

souffle: éteindre une bougie d'un seul soufflesfouknout svíčku

unique: seul et uniquejeden jediný

de: le seul de ses amisjediný z jeho přátel

cavalier: faire cavalier seuljednat na vlastní pěst

élan: courir d'un seul élanběžet tryskem

pièce: être fait d'une seule piècebýt z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádný

jeden, jedna, jedno: pas un seulani jeden jediný

jediný: seul de son espècejediný svého druhu

jednou: pas une seule foisani jednou

kus: v celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débriderv jednom kuse

ráz: d'un (seul) coupjedním rázem, na jeden ráz

rozumět: Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.To se rozumí samo sebou.

zátah: d'une seule traitena jeden zátah

sám, sama, samo, samý: Elle est partie toute seule en vacances.Jela na dovolenou sama.

zastávka: sans arrêt, jedním dechem d'une (seule) traitebez zastávky

dech: d'une (seule) traitejedním dechem

přečíst (si): lire qqch d'un seul traitpřečíst co jedním dechem

sklenice: vider un verre d'un seul couppodívat se sklenici na dno

vynechat: ne pas manquer une seule occasion de faire qqchnevynechat jedinou příležitost k čemu

vyrazit: ne pas arracher un seul mot à qqnnevyrazit z koho ani slovo

homme: comme un seul hommejako jeden muž