Hlavní obsah

seul [sœl]

Přídavné jméno

  1. sám, samotnýêtre seul avec qqnbýt sám/o samotě s kýmseul à seulmezi čtyřma očima
  2. osamocený, osamělý
  3. (jen) jeden, jedinýpřed podstatným jménemune seule foisjedinkrát, jen jednou
  4. za podstatným jménemfaire cavalier seuls převahou vyhrát o koni, žokeji, přen. jednat na vlastní pěst

Vyskytuje se v

homme: comme un seul hommejako jeden muž

jet: d'un (seul) jetnajednou, naráz

couleur: d'une seule couleurjednobarevný

coup: d'un (seul) coupjedním rázem, na jeden ráz

fois: une (seule) foisjednou (jedinkrát)

souffle: éteindre une bougie d'un seul soufflesfouknout svíčku

unique: seul et uniquejeden jediný

de: le seul de ses amisjediný z jeho přátel

cavalier: faire cavalier seuljednat na vlastní pěst

élan: courir d'un seul élanběžet tryskem

pièce: être fait d'une seule piècebýt z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádný

jeden, jedna, jedno: ani jeden jedinýpas un seul

jediný: jediný svého druhuseul de son espèce

jediný: jediná věc, na které záležíla seule chose qui importe

jediný: ani jedinýpas un seul/une seule

jednou: ani jednoupas une seule fois

kus: v jednom kusev celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débrider

ráz: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

zátah: na jeden zátahd'une seule traite

sám, sama, samo, samý: Jela na dovolenou sama.Elle est partie toute seule en vacances.

sám, sama, samo, samý: To přejde samo.Cela passera tout seul.

zastávka: bez zastávkysans arrêt, jedním dechem d'une (seule) traite

dech: jedním dechemd'une (seule) traite

přečíst (si): přečíst co jedním dechemlire qqch d'un seul trait

sklenice: podívat se sklenici na dnovider un verre d'un seul coup

vynechat: nevynechat jedinou příležitost k čemune pas manquer une seule occasion de faire qqch

vyrazit: nevyrazit z koho ani slovone pas arracher un seul mot à qqn