Hlavní obsah

convoquer [kɔ̃vɔke]

Tranzitivní sloveso

  1. svol(áv)at shromáždění, schůzi ap.
  2. zavolat, pozvat si k sobě podřízeného ap.

Vyskytuje se v

porada: convoquer une réunionsvolat poradu

svolat: convoquer une assembléesvolat shromáždění