Hlavní obsah

aby

Spojka

  1. (vyj. účel) pour que, afin que +subj.(při stejných podmětech) pour, afin de +inf.Přišel, aby tě poznal.Il est venu pour faire ta connaissance.
  2. (vyj. účinek) pour que +subj.(při stejných podmětech) pour +inf.
  3. (přání, vůle ap.) que +subj.(pokud je přímý předmět hlavní věty totožný s podmětem věty vedlejší) de +inf.Nechci, abys odjel.Je ne veux pas que tu partes.
  4. (obava ap.) que +subj.ve vedlejší větě se slovesem v záporu se užívá tzv. expletivní neMám strach, aby se nevrátil.J'ai peur qu'il ne revienne.

Částice

  1. (přání) que +subj., si +impf.
  2. (obava) que +subj.před sloveso se vkládá expletivní neAby se rodiče nevrátili dřív!Que les parents ne reviennent plus tôt !

Vyskytuje se v

dire: Pour ainsi dire.Abych tak řekl.

importer: Il importe de...Jde o to (, aby)..., Je důležité...

milieu: mat. milieu d'un segment ABstřed úsečky AB

pour: C'est trop beau pour être vrai.Je to příliš krásné, aby to byla pravda.

tellement: pas tellement... que +subj.ne tak..., aby

vrai: à dire (le) vrai, à vrai direpo pravdě řečeno, abych pravdu řekl(a)

afin de: Je me hâte afin d'arriver à l'heure.Pospíchám, abych přišel včas.

autorité: zneužití pravomociabus d'autorité

compenser: Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.

confiance: zpronevěra, zneužití důvěryabus de confiance

alkohol: nestřídmá konzumace alkoholuabus d'alcool

dovolit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

důvěra: zneužití důvěryabus de confiance

jednat se: Il s'agit de faire qqch.Jedná se o to, aby.

konzumace: nestřídmá konzumace alkoholuabus d'alcool

kvůli: pour que...kvůli tomu, aby...

pití: nemírné pitíabus de l'alcool

pohlavní: pohlavní zneužíváníabus sexuel

střed: milieu d'un segment ABstřed úsečky AB

aby: Il est venu pour faire ta connaissance.Přišel, aby tě poznal.

proto: Il l'a fait pour l'aider.Udělal to proto, aby mu pomohl.

představit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

představit se: Permettez que je me présente.Dovolte mi, abych se představil.

koza: Ménager la chèvre et le chou.Udělat co, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

možný: faire tout son possible pour...udělat všechno možné, aby...

páka: mettre tout en œuvre pour...nasadit všechny páky, aby...

stát: pour activer la conversationaby řeč nestála

ne: zesílený zápor veille à ce que +subj., prends (bien) soin pour ne pas faire qqchne aby

než: účinek pour que +subj., pour +inf.než aby

abus: zneužití důvěry, zpronevěraabus de confiance