Hlavní obsah

saint [sε̃ˌ sε̃t]

Přídavné jméno

  1. svatý před jmény křesťanských svatýchSainte ViergePanna MariaSaint-SylvestreSilvestr
  2. v názvech ulic, kostelů ap., s velkým písmenem a spojovníkem
  3. svatý, zbožný, bohabojný

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

histoire: histoire saintebiblická dějeprava

sacrement: saint sacrementnejsvětější svátost oltářní

saint: un petit saintsvatoušek, neviňátko

semaine: semaine saintesvatý týden před Velikonocemi

suaire: Saint suaireSvaté roucho

croix: Invention de la sainte CroixNalezení svatého kříže

danse: danse de Saint-Guytanec svatého Víta

écriture: L'Écriture (sainte), les (Saintes) ÉcrituresPísmo svaté Bible

massacre: massacre de la Saint-Barthélemybartolomějská noc

sacrifice: saint sacrifice (de la messe)oběť mše svaté

vendredi: Vendredi saintVelký pátek

opération: par l'opération du Saint-Espritjako zázrakem

aliance: Sainte-Alliance Svatá aliance

čtvrtek: jeudi saintcírk. Zelený čtvrtek

duch: Saint-Esprit, Esprit Saint Duch svatý

ledový: les saints de glaceledoví muži 11., 12. a 15. května

legenda: Légende de Sainte-CatherineLegenda o svaté Kateřině

maltézský: ordre de Malte, ordre de Saint-Jean de Jérusalemcírk. řád maltézských rytířů

mše: sainte messemše svatá

muž: saints de glaceledoví muži 11., 12. a 15. května

římský: Saint Empire romain germaniquehist. Svatá říše římská národa německého

sobota: Samedi saintcírk. Bílá sobota

svatý: sainte Trinité svatá Trojice

trojice: sainte Trinité , Sainte-Trinité náb. svatá Trojice

nevděk: La fête passée, adieu le saint.Nevděk světem vládne.

osvítit: Le Saint Esprit est descendu sur lui.Osvítil ho duch svatý.

počítat: Elle fait la sainte nitouche.Tváří se, že neumí do pěti počítat.

polívčička: prêcher pour son saint/sa paroisseohřívat/přihřívat si vlastní polívčičku

sledovat: prêcher pour son saintsledovat svůj prospěch

tvářit se: avoir un air de sainte nitouchetvářit se jako neviňátko

vzývat: implorer tous les saintsvzývat všechny svaté

zázrak: (comme) par miracle/l'opération du Saint-Esprit(jako) zázrakem

zbýt: avoir coiffé sainte Catherineexpr. zbýt na ocet

communion: communion des saintsobcování svatých