Hlavní obsah

saint [sε̃ˌ sε̃t]

Přídavné jméno

  1. svatý před jmény křesťanských svatýchSainte ViergePanna MariaSaint-SylvestreSilvestr
  2. v názvech ulic, kostelů ap., s velkým písmenem a spojovníkem
  3. svatý, zbožný, bohabojný

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

communion: communion des saintsobcování svatých

histoire: histoire saintebiblická dějeprava

sacrement: saint sacrementnejsvětější svátost oltářní

semaine: semaine saintesvatý týden před Velikonocemi

suaire: Saint suaireSvaté roucho

croix: Invention de la sainte CroixNalezení svatého kříže

danse: danse de Saint-Guytanec svatého Víta

écriture: L'Écriture (sainte), les (Saintes) ÉcrituresPísmo svaté Bible

massacre: massacre de la Saint-Barthélemybartolomějská noc

sacrifice: saint sacrifice (de la messe)oběť mše svaté

vendredi: Vendredi saintVelký pátek

opération: par l'opération du Saint-Espritjako zázrakem

aliance: Svatá alianceSainte-Alliance

čtvrtek: círk. Zelený čtvrtekjeudi saint

duch: Duch svatýSaint-Esprit, Esprit Saint

ledový: ledoví muži 11., 12. a 15. květnales saints de glace

legenda: Legenda o svaté KateřiněLégende de Sainte-Catherine

maltézský: círk. řád maltézských rytířůordre de Malte, ordre de Saint-Jean de Jérusalem

mše: mše svatásainte messe

muž: ledoví muži 11., 12. a 15. květnasaints de glace

římský: hist. Svatá říše římská národa německéhoSaint Empire romain germanique

sobota: círk. Bílá sobotaSamedi saint

svatý: svatý mužsaint homme

svatý: svatá Trojicesainte Trinité

svatý: svatá země místa pobytu Ježíše Kristaterre sainte

svatý: Písmo svatéÉcriture sainte

svatý: mše svatá(sainte) messe

trojice: náb. svatá Trojicesainte Trinité , Sainte-Trinité

nevděk: Nevděk světem vládne.La fête passée, adieu le saint.

osvítit: Osvítil ho duch svatý.Le Saint Esprit est descendu sur lui.

počítat: Tváří se, že neumí do pěti počítat.Elle fait la sainte nitouche.

polívčička: ohřívat/přihřívat si vlastní polívčičkuprêcher pour son saint/sa paroisse

sledovat: sledovat svůj prospěchprêcher pour son saint

svatý: na svatého Dyndyà la saint glinglin

tvářit se: tvářit se jako neviňátkoavoir un air de sainte nitouche

vzývat: vzývat všechny svatéimplorer tous les saints

zázrak: (jako) zázrakem(comme) par miracle/l'opération du Saint-Esprit

zbýt: expr. zbýt na ocetavoir coiffé sainte Catherine