Hlavní obsah

prou [pøupʀu]

Vyskytuje se v

clarté: à la clarté de qqchpři světle, za svitu čeho

départager: départager les votesrozhodnout při rovnosti hlasů

devers: avoir qqch par-devers soimít co při sobě

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

rase-mottes: vol en rase-motteslet těsně při zemi

rase-mottes: faire du rase-mottesletět těsně při zemi

sens: reprendre (l'usage de) ses sensbýt (opět) při smyslech po omdlení, citovém otřesu ap.

sol: au ras du soltěsně při zemi

spectacle: au spectacle de qqchpři spatření čeho

sur: être pris sur le faitbýt chycen při činu

à: à ces motspři těch(to) slovech

arroser: arroser le poulet en cours de cuissonpodlévat kuře při pečení

assister: assister qqn dans son travailasistovat komu při práci

broyer: broyer la main de qqndrtit komu ruku (při stisku)

coucher: au coucher du soleilpři západu slunce

payer: Les commandes se paient à la livraison.Objednávky se platí při dodání.

rembourrer: hovor. bien rembourrétlusťoučký, oplácaný, při těle

amazone: monter en amazone= sedět bokem při jízdě na koni

argent: être à court d'argentnebýt při penězích

change: perdre au changeprodělat při směně

coude: se serrer les coudesdržet při sobě

dieu: jurer ses grands dieuxpřísahat při bohu

meilleur: être unis pour le meilleur et pour le pirestát při sobě v dobrém i zlém

sac: prendre qqn la main dans le sacpřistihnout koho při činu