Hlavní obsah

oheň

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (hoření, plameny) feu mtáborový/řecký oheňfeu m de camp/grégeois
  2. (požár) feu m, incendie m
  3. (palba) feu mobraz. fournaise f
  4. expr.(horečka) feu m
  5. expr.(vášeň) feu m, ardeur f

Vyskytuje se v

zkouška: épreuve par le feuzkouška ohněm

hrát si: jouer avec le feuhrát si s ohněm

kouř: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není kouře bez ohně.

mezi: être pris entre deux feuxbýt mezi dvěma ohni

nalít: jeter de l'huile sur le feunalít olej do ohně

olej: jeter de l'huile sur le feupřilévat olej do ohně

přilít: jeter de l'huile sur le feupřilít olej do ohně

ruka: Je n'en mettrais pas ma main au feu.Za to bych ruku do ohně nedal.

síra: jeter/lancer feu et flammesdštít oheň a síru

zahrávat si: jouer avec le feuzahrávat si s ohněm

želízko: avoir deux fers au feumít v ohni dvě želízka

feu: cuire à feu doux/à grand feuvařit na mírném/prudkém ohni

quelqu'un: lid. Quel incendie ! C'était quelqu'un !To byl oheň! To se hned tak nevidí!

sacré: feu sacréposvátný oheň, přen. zápal, (pracovní) nadšení

allumer: allumer le feurozdělat oheň

aviver: aviver le feurozdmýchat oheň

entretenir: entretenir un feuudržovat oheň

envahir: Le feu a envahi la maison.Oheň zachvátil dům.

arc: avoir plusieurs cordes à son arcmít několik želízek v ohni

corde: avoir plusieurs cordes à son arcmít několik želízek v ohni

deux: entre deux feuxmezi dvěma ohni

marron: tirer les marrons du feu pour qqntahat za koho kaštany z ohně

miser: miser sur les deux tableauxmít dvě želízka v ohni

veine: avoir du sang dans les veinesmít oheň v těle

oheň: feu de camp/grégeoistáborový/řecký oheň