Hlavní obsah

nerv

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (svazek výběžků nerv. buněk) nerf m(listu) veine f
  2. nervy (nervová soustava) nerfs m pl

Vyskytuje se v

lézt: expr. lézt na nervy komuénerver qqn, taper sur les nerfs de qqn, porter sur les nerfs de qqn

motorický: anat. motorické nervynerfs moteurs

nadranc: mít nervy nadrancêtre à bout de nerfs

oční: oční nervnerf ophtalmique

sedací: anat. sedací nervnerf sciatique

zrakový: anat. zrakový nervnerf optique

železo: mít nervy ze železaavoir des nerfs d'acier

povolit: Povolily mu nervy.Ses nerfs ont craqué.

rupnout: Ruply mu nervy.Ses nerfs ont craqué., Il n'a pas contrôlé ses nerfs.

téct: Tečou mu nervy.Il a les nerfs en pelote.

auditif: sluchový nervanat. nerf auditif

olfactif: čichový nervnerf olfactif

ophtalmique: oční nervnerf ophtalmique

boule: mít nervy v kýbluavoir les nerfs en boule

colique: jít komu na nervydonner la colique à qqn

nerf: jít komu na nervyporter sur les nerfs à qqn

paquet: uzlíček nervůhovor. paquet de nerfs

pelote: mít pocuchané nervyavoir les nerfs en pelote

nerv: mít pevné nervyavoir les nerfs solides