Hlavní obsah

podání

Vyskytuje se v

celkový: donner une image complète de qqchpodat celkový obraz čeho

obraz: donner une image complète de qqchpodat celkový obraz čeho

obžaloba: intenter une accusation à/contre qqnpodat na koho žalobu

popis: donner le signalement de qqnpodat čí popis

přehled: passer qqch en revuepodat přehled čeho

ruka: prêter/tendre une main secourablepodat pomocnou ruku

svědectví: porter témoignage de qqchpod(áv)at svědectví o čem

zpráva: faire un exposé sur qqchpodat zprávu o čem

žaloba: porter plainte contre qqnpodat žalobu na koho

odvolání: faire appel d'un jugementpodat odvolání proti rozsudku

podat: tendre la main à qqnpodat komu ruku

ten, ta, to: Passe-moi ce sac blanc, s'il te plaît.Podej mi, prosím, tu bílou tašku.

pomocný: prêter à qqn une main secourable, donner un coup de main à qqnpodat komu pomocnou ruku

action: intenter une action contre qqnpodat žalobu na koho

enchère: folle enchèreneuvážené podání

exposé: faire un exposé sur qqchpodat zprávu, referovat o čem

intenter: intenter une actionpod(áv)at žalobu

justification: fournir une justificationpodat důkaz

main: tendre une main secourablepodat pomocnou ruku

procès: faire un procès à qqnzažalovat koho, podat žalobu na koho

signalement: donner le signalement de qqnpodat čí popis

business: Passe-moi ce business-là.Podej mi ten krám.

formuler: formuler une plaintepodat stížnost žalobu

instance: introduire une instancepodat žalobu

oral: tradition oraleústní podání

présenter: présenter un plat à qqnpodat komu jídlo

perche: tendre la perche à qqnpodat komu pomocnou ruku

secourable: prêter à qqn une main secourablepodat komu pomocnou ruku

tendre: tendre la perche à qqnpod(áv)at pomocnou ruku komu

podání: parole non-écrite, tradition oraleústní podání