Hlavní obsah

former [fɔʀme]

Vyskytuje se v

forme: en formede qqch ve tvaru čeho

forme: sous formede qqch ve formě čeho

forme: formespostava, obrysy, tělesné křivky

forme: pour la forme(pouze) formálně, pro forma

forme: de pure formečistě formální

vice: vice de formeformální vada

facture: facture pro formaproforma faktura

forme: changer de forme(z)měnit tvar

forme: prendre formenabý(va)t určitého tvaru, zřetelně se rýsovat

forme: forme de gouvernementforma vlády

forme: formes juridiquesprávnické formality

forme: vice de formeformální vada

passif: forme passivetrpný tvar

rebondi: formes rebondieskypré tvary

classe: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

composition: mot formé par compositionslovo vytvořené složením

œuf: en forme d'œufvejčitý, vejcovitý, oválný

pour: faire qqch pour la formedělat co pro formu

procès: sans autre forme de procèsbez dlouhých okolků