Hlavní obsah

manželský

Přídavné jméno

  • conjugal/-ale , matrimonial/-ale práv. marital/-ale manželský svazekmariage m, union f maritale, SwF union f conjugalemanželská smlouva majetkovácontrat m de mariagemanželské dítěenfant m légitimemanželská postellit m matrimonial

Vyskytuje se v

dvojice: manželská dvojicecouple

hádka: manželská hádkaquerelle entre époux/de ménage

postel: manželská postelles lits jumeaux, lit conjugal

původ: nemanželský původ dítěteillégitimité d'un enfant

scéna: manželská scénaquerelle d'époux/de ménage

svazek: nemanželský svazekunion illégitime

svazek: manželský svazekunion maritale

trojúhelník: manželský trojúhelníkhovor. ménage à trois