Hlavní obsah

zatížení

Podstatné jméno, rod střední

  1. odb.(konstrukce, zařízení ap.) charge fcelkové/dovolené/maximální zatíženícharge f totale/admissible/maximum
  2. (předmět ap. jako zátěž) charge f
  3. (požadovaný výkon) charge fnadměrné zatíženísurcharge f
  4. (finanční ap.) charge f

Vyskytuje se v

dovolený: charge admissibledovolené zatížení

hypotéka: grever un immeuble d'une hypothèque, hypothéquer une maisonzatížit nemovitost hypotékou

fiscal: charges fiscalesdaňové zatížení

hérédité: lourde hérédité, hérédité chargéedědičná zátěž, dědičné zatížení

surcharge: surcharge de travailpřemíra pracovního zatížení

utile: tech. charge utile d'un véhiculeužitečné zatížení vozidla

famille: tare de famillerodinné zatížení

zatížení: charge totale/admissible/maximumcelkové/dovolené/maximální zatížení