Hlavní obsah

dovolený

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

dovolená: congé de maternitémateřská dovolená

dovolení: avoir la permission de faire qqchmít dovolení k čemu

dovolit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

mateřský: congé de maternitémateřská dovolená

placený: congé payéplacená dovolená

zákrok: faute de qqn sur qqnsport. nedovolený zákrok koho na kom

zatížení: charge totale/admissible/maximumcelkové/dovolené/maximální zatížení

představit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

představit se: Permettez que je me présente.Dovolte mi, abych se představil.

riviéra: passer ses vacances sur la Côte d'Azurstrávit dovolenou na Riviéře

sám, sama, samo, samý: Elle est partie toute seule en vacances.Jela na dovolenou sama.

congé: congé de maternitémateřská dovolená

déplaire: Ne vous (en) déplaise.Dovolíte-li., S prominutím.

payer: congé payéplacená dovolená

si: Si je peux me permettre.Jestli dovolíte.

croire: Il se croit tout permis.Myslí, že si může všechno dovolit.

maternité: congé (de) maternitémateřská (dovolená)

luxe: se donner le luxe de faire qqchdovolit si ten přepych čeho

permettre: (Vous) permettez !No dovolte! protest

dovolený: charge admissibledovolené zatížení