Hlavní obsah

la [la]

Související hesla

voir le

Podstatné jméno mužské neměnné

  • a, la tón, notala bémolas a s béčkemla dièseais a s křížkem

Vyskytuje se v

accident: accident de la routedopravní nehoda

affaiblissement: affaiblissement de la vueslábnutí zraku

affaire: L'affaire est dans le sac.přen. Je to v suchu.

aligner: hovor. les alignervysázet prachy, zacvakat zaplatit

alourdir: alourdir les chargeszvýšit náklady

approche: approche de la nuitblížící se noc

après: Tournez à gauche après le pont.Za mostem zahněte doleva.

après: la page d'aprèsnásledující strana

argent: déposer son argent à la banquevložit své peníze do banky

assurance: assurance contre les accidentsúrazové pojištění

autel: le trône et l'autelstát a církev

aventure: dire la bonne aventure à qqnvěštit komu osud

bac: passer le bacudělat maturu

baccalauréat: préparer le baccalauréatpřipravovat se na maturitní zkoušku

balle: jouer à la ballehrát s míčem

baptême: donner le baptêmepokřtít

bar: faire la tournée des barsvymetat bary

base: établir/poser/jeter les bases de qqchpoložit základy, vytvořit předpoklady

base: être à la base de qqchbýt základem čeho

basquaise: à la basquaisepo baskicku s rajčaty, paprikou a sušenou šunkou

battre: battre la mesureud(áv)at takt

beau: le bel âge= mládí

beau: à la belle étoilepod širákem

beau: faire le beaupanáčkovat o psovi

beau: la Belle au bois dormantŠípková Růženka

beau: se faire la belleupláchnout

beauté: sentiment de la beautésmysl pro krásu

bébé: faire le bébéchovat se dětinsky

berlue: avoir la berluemít vidiny

besogne: abattre de la besogneudělat spoustu práce

besoin: pour les besoins de la causepodle potřeby

besoin: être dans le besoinmít nouzi, strádat

bien: discerner le bien du malrozlišovat dobro od zla

bien-aimé: Louis XV, dit le Bien-AiméLudvík XV., zvaný Milovaný

bienvenue: souhaiter la bienvenue à qqnpřivítat koho

bile: se faire de la biledělat si těžkou hlavu, lámat si hlavu

biscuit: biscuits à la cuillerdětské piškoty

bleu: la grande bleue= Středozemní moře

bobard: bobards de la pressenovinářská kachna

bœuf: bœuf à la mode, bœuf-mode= dušené hovězí s mrkví

bonjour: souhaiter le bonjour à qqn(po)přát komu dobrý den

bordelais: à la bordelaises bordeauxskou omáčkou z červeného vína

borne: reculer les bornes de la connaissancerozšířit obzor znalostí

bouder: Le temps boude.Je ošklivo.

bouffon: être le bouffon de qqnbýt neustálým terčem posměchu komu

bougeotte: avoir la bougeottebýt pořád v luftě na cestách, v pohybu ap.

bougie: s'éclairer à la bougie(po)svítit svíčkou

bourrèlement: bourrèlement de la consciencevýčitky svědomí

bout: hovor. mettre les boutsodkráčet, odporoučet se

bus: prendre le busjet autobusem

but: atteindre le butzasáhnout cíl

but: avoir un but dans la viemít v životě cíl

but: dans le but de qqchza účelem čeho

cadence: accélérer la cadencezrychlit tempo

cambrer: cambrer les reinsprohnout se v kříži

cantique: Le Cantique des cantiquesPíseň písní

cap: le cap de Bonne-Espérancemys Dobré naděje

cap: mettre le cap sur qqchnabrat kurz na co

cardinal: les points cardinauxsvětové strany

carte: manger à la cartejíst à la carte

cas: le cas échéantpřípadně, v tom případě

cas: dans le cas contrairev opačném případě

caserne: être à la casernebýt na vojně

casse: vendre à la casseprodávat na váhu

à: à lapodle, po (vzoru), jako

abattis: les abattisdrůbky

acridien: les acridienssarančata

aigu: les aigusvýšky ekvalizéru ap.

allant: les allants et venantskolemjdoucí, mimojdoucí

argonaute: les ArgonautesArgonauti v řecké mytologii

autre: l'un... l'autre, les uns... les autresjeden... druhý, jedni... druzí

bain: être dans le bainbýt zapletený, být namočený, být vtažen do něčeho

base: sur la base deqqch na základě čeho

basque: le basquebaskičtina

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

berbère: le berbèreberberština

bible: la BibleBible, Písmo svaté

bois: les bois(dřevěné) dechové nástroje, slang. dřeva

bois: les boisbranka, branková konstrukce

bois: les boisparohy

bon: le bondobrý, správný následované substantivem

bon: avoir qqn à la bonnedržet na koho, být s kým zadobře

bouchée: bouchée à la reinepiroh s masovou náplní

brésilien: le brésilienbrazilská portugalština

breton: le bretonbretonština

bulgare: le bulgarebulharština

cadre: le cadre deqqch rámec čeho situace ap.

calcul: le calculpočty, aritmetika

caraïbe: le caraïbekaribské jazyky

carolingien: les CarolingiensKarlovci francouzská dynastie