Hlavní obsah

mýt

Nedokonavé sloveso

  • lavermýt nádobílaver la vaissellemýt si vlasyse laver les cheveux

Vyskytuje se v

nádobí: faire la vaissellemýt nádobí

ruka: se laver les mains de qqch(u)mýt si ruce i přen. nad čím

se, si: se laver tous les joursdenně se mýt

vaisselle: faire la vaissellemýt nádobí

me: Je me lave les mains.Myji si ruce.

laver: laver la tête à qqnvyhubovat komu, mýt komu hlavu

mýt: laver la vaissellemýt nádobí