Hlavní obsah

starat se

Vyskytuje se v

rodina: starat se o rodinuentretenir une famille

svůj, svá, své, svoje: Starám se o svou matku.Je m'occupe de ma mère.

charge: mít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starostiavoir la charge d'une famille

soin: (po)starat se, pečovat, dbát o koho/coavoir soin de qqn/qqch

accompagner: starat se o umírajícíhoaccompagner un malade

occuper: Starej se o sebe.hovor. Occupe-toi de tes affaires.

regarder: Starejte se o své.Mêlez-vous de ce qui vous regarde.

oignon: Starej se o sebe.hovor. Occupe-toi de tes oignons.

starat se: Starej se o sebe!Occupe-toi de tes oignons !