Hlavní obsah

starat se

Vyskytuje se v

rodina: starat se o rodinuentretenir une famille

svůj, svá, své, svoje: Starám se o svou matku.Je m'occupe de ma mère.

charge: avoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starosti

soin: avoir soin de qqn/qqch(po)starat se, pečovat, dbát o koho/co

accompagner: accompagner un maladestarat se o umírajícího

occuper: hovor. Occupe-toi de tes affaires.Starej se o sebe.

regarder: Mêlez-vous de ce qui vous regarde.Starejte se o své.

oignon: hovor. Occupe-toi de tes oignons.Starej se o sebe.