Hlavní obsah

soi-même [swamεm]

Zájmeno

Vyskytuje se v

justice: se faire justice (à soi-même)vykonat sám nad sebou spravedlnost, pomstít se

estime: estime de soi-mêmesebeúcta

imbu: être imbu de soi-mêmebýt velmi domýšlivý, myslet si o sobě bůhvíco

moquer: se moquer de soi-mêmeposmívat se sám sobě

oubli: oubli de soi-mêmesebezapření

renoncement: renoncement à soi-mêmesebezapření

soi: un autre soi-mêmedruhé já

donner: donner le meilleur de soi-mêmevydat ze sebe to nejlepší

ordonné: Charité bien ordonnée commence par soi-même.Bližší košile než kabát.

od, ode: udělat co sám od sebefaire qqch de soi-même

paní: být svou paníêtre maîtresse de soi-même

samolibý: být samolibýêtre (tout) rempli de soi-même, se gober

vystačit: vystačit si sámse suffire à soi-même

sebe: sám sebesoi-même