Hlavní obsah

soi-même [swamεm]

Zájmeno

Vyskytuje se v

estime: estime de soi-mêmesebeúcta

imbu: être imbu de soi-mêmebýt velmi domýšlivý, myslet si o sobě bůhvíco

moquer: se moquer de soi-mêmeposmívat se sám sobě

oubli: oubli de soi-mêmesebezapření

renoncement: renoncement à soi-mêmesebezapření

soi: un autre soi-mêmedruhé já

soi-même: sortir de soi-mêmevystoupit ze sebe

donner: donner le meilleur de soi-mêmevydat ze sebe to nejlepší

ordonné: Charité bien ordonnée commence par soi-même.Bližší košile než kabát.

od, ode: faire qqch de soi-mêmeudělat co sám od sebe

paní: être maîtresse de soi-mêmebýt svou paní

samolibý: être (tout) rempli de soi-même, se goberbýt samolibý

vystačit: se suffire à soi-mêmevystačit si sám

sebe: soi-mêmesám sebe

justice: se faire justice (à soi-même)vykonat sám nad sebou spravedlnost, pomstít se