Hlavní obsah

začátek

Vyskytuje se v

opětný: recommencement opětný začátek

pro: pour commencerpro začátek

rok: rentrée des classeszačátek školního roku

školní: rentrée des classeszačátek školního roku

na: au début/à la finna začátku/konci

slibný: début prometteurslibný začátek

z, ze: au début, au commencementze začátku

classe: rentrée des classeszačátek školního roku

début: du début à la finod začátku do konce

départ: au départna začátku

commencement: Il y a un commencement à tout.Učený z nebe nespadl., Každý začátek je těžký.

recommencer: recommencer sa viezačínat v životě znovu od začátku

začátek: au début/commencement de qqchna začátku čeho