Hlavní obsah

régler [ʀegle]

Vyskytuje se v

règle: de règleběžný, obvyklý

règle: en règlev pořádku, podle pravidel

règle: règlesmenstruace, měsíčky, perioda

réglé: papier réglélinkovaný papír

réglé: surface régléepřímková rovina

calcul: règle à calcullogaritmické pravítko

général: en règle généralezpravidla

logarithmique: règle logarithmiquelogaritmické pravítko

proportion: règles de proportiontrojčlenka

règle: Il est de règle que...Je obvyklé, že...

règle: en règle généralevšeobecně

addition: régler l'additionvyrovnat účet v restauraci

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

assouplir: assouplir des règleszmírnit pravidla

comporter: Toute règle comporte des exceptions.Každé pravidlo připouští výjimky.

confirmer: L'exception confirme la règle.Výjimka potvrzuje pravidlo.

chronomètre: réglé comme un chronomètrepřesný jako hodinky

horloge: Il est réglé comme une horloge.Je přesný jako hodinky.

musique: être réglé comme du papier à musiquebýt přesný jako hodin(k)y

règle: L'exception confirme la règle.Výjimka potvrzuje pravidlo.

supporter: Cette règle ne supporte aucune exception.Toto pravidlo nesnese žádnou výjimku.