Hlavní obsah

zvláštně

Vyskytuje se v

znamení: zvláštní znamení: žádnásignes particuliers: néant

zvláštní: zvláštní znamenísigne particulier

zvláštní: nic zvláštníhorien de spécial

zvláštní: zvláštní povoleníautorisation spéciale

zvláštní: zvláštní vlaktrain supplémentaire

zvláštní: zvláštní obliba čehoprédilection pour qqch

zvláštní: Nedělá zvláštní dojem.Il ne paie pas de mine.

envoyé: envoyé spécialzvláštní dopisovatel novin

indépendant: chambre indépendantepokoj se zvláštním vchodem

individuel: cas individueljednotlivý/zvláštní případ

moyen: ne pas avoir de grands moyensnemít zvláštní schopnosti

surprise: voyage sans surprise(s)cesta bez zvláštních příhod

part: cas à partzvláštní případ

spécial: rien de spécialnic zvláštního

spécial: édition spécialezvláštní vydání, speciální edice

particulier: signes particuliers : néantzvláštní znamení: žádná