Hlavní obsah

essayer [eseje]

Vyskytuje se v

vyzkoušet: essayer une robevyzkoušet (si) šaty

zkoušet: Je ne l'ai pas encore essayé.Zatím jsem to nezkoušel.

zkusit: essayer de faire qqchzkusit dělat co

essayer: essayer sa forcevyzkoušet svou sílu