Hlavní obsah

forcé [fɔʀse]

Vyskytuje se v

dissuasion: force de dissuasionodstrašovací síla vojenská

force: en forceprudce, mocně, neobratně

forcer: se forcerà qqch nutit se do čeho, snažit se

gré: de gré ou de forcepo dobrém nebo po zlém, volky nevolky

idée: idée-forcevůdčí myšlenka

armé: forces arméesbranná moc

exécutoire: force exécutoire d'une loi/d'un jugementvykonatelnost zákona/rozsudku

forcé: travaux forcésnucené práce

impulsion: force d'impulsionhybná síla

traction: force de tractiontažná síla

amerrissage: amerrissage forcénucené přistání na moři

dépasser: Cela dépasse mes forces.To je nad mé síly.

redonner: redonner des forcesobnovit síly

bâti: kniž. être bâti en force/à chaux et à sablebýt dobře rostlý/stavěný

essayer: essayer sa forcevyzkoušet svou sílu

ramasser: ramasser ses forcessbírat své síly

reconstituer: reconstituer ses forcesnabý(va)t nových sil

réparer: réparer ses forcesnačerpat nových sil, znovu nabrat síly

union: L'union fait la force.V jednotě je síla.

dostředivý: force centripètefyz. dostředivá síla

dražba: adjudication forcéenucená dražba

dvojice: couple de forcesfyz. dvojice sil

kasa: forcer une caisseslang. udělat kasu

měřit: comparer les forcesměřit síly

mužný: force virilemužná síla

nucený: travaux forcésnucené práce

odpudivý: forces répulsivesfyz. odpudivé síly

opřít se: faire force de rames, souquer sur les avironsopřít se do vesel

přistání: atterrissage forcénouzové přistání

přitažlivý: force d'attractionpřitažlivá síla

setrvačný: force d'inertiefyz. setrvačná síla

síla: force de propulsion/motricehnací síla

svěrací: camisole de forcesvěrací kazajka

tažný: force de tractionfyz. tažná síla

tvůrčí: force créatricetvůrčí síla

mezipřistání: escale forcéenouzové mezipřistání

muset: Ils ont été forcés d'atterrir.Museli přistát.

mátoha: être à bout de forcebýt jako mátoha

nový: reconstituer ses forcesnabýt nových sil