Hlavní obsah

dostředivý

Přídavné jméno

  1. (tíhnoucí ke středu) centripète, concentriquefyz. dostředivý pohybmouvement m centripètefyz. dostředivá sílaforce f centripète
  2. (sjednocující) centripète

Vyskytuje se v

concentrique: dostředivý pohybmouvement concentrique

dostředivý: fyz. dostředivý pohybmouvement centripète