Hlavní obsah

serrer [seʀe]

Vyskytuje se v

effet: effet de serreskleníkový efekt

louche: serrer la louche à qqnpotřást komu ploutví

sein: serrer qqn/qqch sur son seinpřitisknout si koho/co na hruď

serre: effet de serreskleníkový efekt

serré: en rangs serrésv sevřených řadách

serrer: serrer la main à qqnstisknout komu ruku

coude: se serrer les coudesdržet při sobě

cuillère: serrer la cuillèrestisknout pracku

fesse: serrer les fessesmít nahnáno

hareng: serrés comme des harengs(namačkaní) jak sardinky

pince: hovor. serrer la pince à qqnpotřást komu ploutví rukou

poing: Il faut serrer les poings.Je potřeba zatnout zuby. mlčky něco snášet

vis: serrer la vis à qqnpřiskřípnout koho

opatrný: jeu serréopatrná hra

pac: serrer la patte et donner la bisedát pac a pusu

ruka: serrer la main à qqnpotřást komu rukou

skleníkový: effet de serreskleníkový efekt

zkrátka: tenir qqn de court, serrer la vis à qqnpřen. držet koho zkrátka

ležet: se serrer dans les bras l'un de l'autreležet si v náručí

opasek: se serrer la ceinture, faire ceintureutáhnout si opasek

pásek: se serrer la ceintureutáhnout si pásek

přiskřípnout: hovor. visser qqn, serrer la vis à qqnpřiskřípnout komu prsty

přitlačit: serrer les pouces à qqn, faire pression sur qqnpřitlačit na koho

šroub: serrer la vis à qqnutahovat šrouby komu

zakroutit: tordre le cou, hovor. serrer le kiki à qqnzakroutit komu krkem/krk

zatnout: Il faut serrer les dents.Je potřeba zatnout zuby.

zub: serrer les dentszatnout zuby