Hlavní obsah

serrer [seʀe]

Vyskytuje se v

effet: effet de serreskleníkový efekt

louche: serrer la louche à qqnpotřást komu ploutví

sein: serrer qqn/qqch sur son seinpřitisknout si koho/co na hruď

serre: effet de serreskleníkový efekt

serré: en rangs serrésv sevřených řadách

coude: se serrer les coudesdržet při sobě

cuillère: serrer la cuillèrestisknout pracku

fesse: serrer les fessesmít nahnáno

hareng: serrés comme des harengs(namačkaní) jak sardinky

pince: hovor. serrer la pince à qqnpotřást komu ploutví rukou

poing: Il faut serrer les poings.Je potřeba zatnout zuby. mlčky něco snášet

vis: serrer la vis à qqnpřiskřípnout koho

opatrný: opatrná hrajeu serré

pac: dát pac a pususerrer la patte et donner la bise

ruka: potřást komu rukouserrer la main à qqn

skleníkový: skleníkový efekteffet de serre

zkrátka: přen. držet koho zkrátkatenir qqn de court, serrer la vis à qqn

ležet: ležet si v náručíse serrer dans les bras l'un de l'autre

opasek: utáhnout si opasekse serrer la ceinture, faire ceinture

pásek: utáhnout si pásekse serrer la ceinture

přiskřípnout: přiskřípnout komu prstyhovor. visser qqn, serrer la vis à qqn

přitlačit: přitlačit na kohoserrer les pouces à qqn, faire pression sur qqn

šroub: utahovat šrouby komuserrer la vis à qqn

zakroutit: zakroutit komu krkem/krktordre le cou, hovor. serrer le kiki à qqn

zatnout: Je potřeba zatnout zuby.Il faut serrer les dents.

zub: zatnout zubyserrer les dents