Hlavní obsah

presser [pʀese]

Vyskytuje se v

presser: se pressercontre qqn (při)tlačit se, (při)tisknout se ke komu, na koho

ramasseur: ramasseuse-pressebalíkovač sena

bobard: bobards de la pressenovinářská kachna

conférence: conférence de pressetisková konference

pressé: être pressémít naspěch, spěchat

service: ouvrage en service de presserecenzní výtisk

tête: fromage de tête, BeF tête presséetlačenka

citron: presser qqn comme un citron(vy)ždímat koho jako citron

enchaîner: enchaîner la pressepodmanit (si) tisk

mouvement: presser le mouvementzrychlit

agentura: agence de pressetisková agentura

denní: presse quotidiennedenní tisk

hydraulický: presse/vérin hydrauliquehydraulický lis/zvedák

konference: conférence de pressetisková konference

mluvčí: attaché /attachée de pressetiskový/tisková mluvčí

nakvap: être pressémít nakvap

napilno: être pressé de qqchmít napilno s čím

ohlas: avoir bonne pressemít příznivý ohlas v tisku

přidat: presser/allonger le paspřidat do kroku

příznivý: avoir bonne presse mít příznivý ohlas v tisku

svoboda: liberté de la pressesvoboda tisku

tisk: liberté de la pressesvoboda tisku

tiskový: attaché de presse, úřadu vlády ap. porte-parole tiskový mluvčí

naspěch: être très pressémít velmi naspěch

pospíchat: Excusez-moi, je suis pressé.Promiňte, pospíchám.

spěchat: Je suis pressé.Spěchám.

mléko: Si on lui pressait le nez, il en sortirait du lait.Ještě mu teče mléko po bradě.

vymáčknout: presser qqn comme un citronvymačkat koho jako citron

presse: presse (périodique)periodický tisk, časopisy