Hlavní obsah

presse [pʀεs]

Příslovce

Vyskytuje se v

presser: se pressercontre qqn (při)tlačit se, (při)tisknout se ke komu, na koho

presser: se pressertlačit se v davu

presser: se presserpospíšit si, spěchat

ramasseur: ramasseuse-pressebalíkovač sena

bobard: bobards de la pressenovinářská kachna

conférence: conférence de pressetisková konference

pressé: être pressémít naspěch, spěchat

presser: sans se presserbeze spěchu, klidně

service: ouvrage en service de presserecenzní výtisk

tête: fromage de tête, BeF tête presséetlačenka

citron: presser qqn comme un citron(vy)ždímat koho jako citron

enchaîner: enchaîner la pressepodmanit (si) tisk

mouvement: presser le mouvementzrychlit

presser: presser qqn comme un citronvymačkat koho jako citron

presser: se presser le citronlámat si hlavu

agentura: tisková agenturaagence de presse

denní: denní tiskpresse quotidienne

hydraulický: hydraulický lis/zvedákpresse/vérin hydraulique

konference: tisková konferenceconférence de presse

mluvčí: tiskový/tisková mluvčíattaché /attachée de presse

nakvap: mít nakvapêtre pressé

napilno: mít napilno s čímêtre pressé de qqch

ohlas: mít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse

přidat: přidat do krokupresser/allonger le pas

příznivý: mít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse

svoboda: svoboda tiskuliberté de la presse

tisk: svoboda tiskuliberté de la presse

tisk: dát knihu do tiskumettre un ouvrage sous presse

tisk: bulvární tiskpresse à scandale

tiskový: tiskový mluvčíattaché de presse, úřadu vlády ap. porte-parole

tiskový: tisková agenturaagence de presse

naspěch: mít velmi naspěchêtre très pressé

pospíchat: Promiňte, pospíchám.Excusez-moi, je suis pressé.

spěchat: Spěchám.Je suis pressé.

mléko: Ještě mu teče mléko po bradě.Si on lui pressait le nez, il en sortirait du lait.

vymáčknout: vymačkat koho jako citronpresser qqn comme un citron