Hlavní obsah

asi

Vyskytuje se v

sed: turecký sedposition assise en tailleur

soud: porotní soud cour d' assises

blízko: sedět blízko dveříêtre assis près de la porte

místo: místa k sezení/stání v metru ap.places assises/debout

náš, naše: Sedli si k našemu stolu.Ils se sont assis à notre table.

sedět: sedět v křesle/na židli/u stoluêtre assis dans un fauteuil/sur une chaise/à table

vzpřímeně: stát/sedět vzpřímeněse tenir/être assis droit

kvočna: sedět jako kvočna na vejcíchêtre assis immobile

pecka: sedět jako peckaêtre assis comme une bûche

řezat: řezat si pod sebou větevscier la branche sur laquelle on est assis

řiť: sedět na řitiêtre assis sur le derrière

židle: sedět na dvou židlíchêtre assis entre deux chaises

assis: Assis !sedni! povel k psovi

peu: à peu prèspřibližně, asi

quinzaine: une quinzaine d'ouvriersasi tak patnáct dělníků

huitaine: une huitaine (de jours)(asi) týden

idée: As-tu une idée du prix ?Víš, kolik to asi stojí?

assis: être assis entre deux chaisessedět na dvou židlích

assis: situation assisestálá situace

chaise: se trouver/être assis entre deux chaises, fam. être/avoir le cul entre deux chaisessedět na dvou židlích

assises: (cour d')assisesporotní soud