Hlavní obsah

question [kεstjɔ̃]

Vyskytuje se v

question: být spornýfaire question

fermé: uzavřená otázkaquestion fermée

topo: zběžně nastínit otázkufaire un petit topo sur une question

rapporter: Odpověď se nevztahuje k otázce.La réponse ne se rapporte pas à la question.

répondre: odpovědět na otázkurépondre à une question

résoudre: Problém je vyřešen.La question est résolue.

risquer: odvážit se položit otázkurisquer une question

déplacer: nevhodně položit otázkudéplacer la question

dílo: dílo, ve kterém se jedná o...un ouvrage où il est question de...

jídlo: být vybíravý v jídleêtre difficile question nourriture

klást: klást (si) otázku/otázky(se) poser une/des question(s)

obratně: obratně obejít otázkuescamoter une question

otázka: položit komu otázkuposer une question à qqn

problém: jádro problémucœur de la question

stanovisko: zaujetí stanoviska k otázceprise de position sur une question

život: otázka života a smrtiquestion de vie ou de mort

náhoda: Ani náhodou!Pas question !

vkus: To je věc vkusu.C'est (une) question de goût.

vyloučit: To je vyloučeno.C'est hors de question.

ani: Ani nápad/za nic/omylem/náhodou!Pas question !

existovat: To neexistuje!Il n'en est pas question !

úvaha: To nepřichází v úvahu.Il n'en est pas question., C'est hors de question., Ce n'est pas pensable.

poser: à qqn položit komu otázkuposer une question