Hlavní obsah

reakce

Vyskytuje se v

řetězový: chem. řetězová reakce i přen.réaction en chaîne

négatif: negativní reakcemed. réaction négative

chez: Je to u něj běžná reakce.C'est une réaction courante chez lui.