Hlavní obsah

děj

Vyskytuje se v

dělo: vodní dělocanon d'eau, canon arroseur

méně: čím dál méněde moins en moins

následný: ling. následný dějaction postérieure

nit: červená nit (děje)fil conducteur (d'une action)

ostřelovat: ostřelovat z dělacanonner

protiletadlový: protiletadlové dělocanon antiaérien

původce: ling. původce dějecomplément d'agent, agent du procès

pyšný: být pyšný na své dětiavoir l'orgueil/être fier de ses enfants

spád: spád děje ve filmu ap.rythme de l'action

a: A dál?Et puis quoi ?

dál: Pojďte dál!Entrez !

dít se: Co se děje?Qu'est-ce qui se passe ?

jeho, její, jejich: jeho/její rodiče/děti/přáteléses parents/enfants/amis

jít: Pojď dál!Entre !

svůj, svá, své, svoje: Děti mají rády svou učitelku.Les enfants aiment leur maîtresse.

zavřít: V neděli je zavřeno.Il est fermé le dimanche.

štěkat: Psi štěkají, karavana jde dál.Les chiens aboient, la caravane passe.

après: Dobrá! A co dál?Eh bien ! Après ?

artillerie: dělopièce d'artillerie

canon: sněhové dělocanon à neige

continuation: Jen tak dál!Bonne continuation !

lancée: běžet dálcourir sur sa lancée

mieux: čím dál tím lépede mieux en mieux

rythme: spád děje ve filmu ap.rythme de l'action

aéré: ozdravovna (pro děti)centre aéré

agent: činitel, původce dějeling. complément d'agent

allocation: rodinné přídavky, přídavky na dětiallocations familiales

le, la: Každou neděli obědvám u rodičů.Le dimanche, je déjeune chez mes parents.

mais: A (co) dál?, No a?Mais encore ?

passer: Co se děje?Qu'est-ce qui se passe ?, Que se passe-t-il ?

pire: Je to čím dál horší.C'est de pire en pire.

que: Co se děje?Que se passe-t-il ?

ainsi: a tak dálet ainsi de suite

bec: zůstat na suchu, nevědět, jak dálse retrouver le bec dans l'eau

reprendre: Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.La vie reprend son cours.

retourner: O co jde., O čem se mluví., Co se děje.De quoi il retourne.