Hlavní obsah

dělo

Podstatné jméno, rod střední

  • canon m, pièce (d'artillerie) fvodní dělocanon d'eau, canon arroseurbezzákluzové dělocanon sans recul

Vyskytuje se v

méně: de moins en moinsčím dál méně

následný: action postérieureling. následný děj

nit: fil conducteur (d'une action)červená nit (děje)

ostřelovat: canonnerostřelovat z děla

protiletadlový: canon antiaérienprotiletadlové dělo

původce: complément d'agent, agent du procèsling. původce děje

pyšný: avoir l'orgueil/être fier de ses enfantsbýt pyšný na své děti

spád: rythme de l'actionspád děje ve filmu ap.

a: Et puis quoi ?A dál?

dál: Entrez !Pojďte dál!

dít se: Qu'est-ce qui se passe ?Co se děje?

jeho, její, jejich: ses parents/enfants/amisjeho/její rodiče/děti/přátelé

jít: Entre !Pojď dál!

svůj, svá, své, svoje: Les enfants aiment leur maîtresse.Děti mají rády svou učitelku.

zavřít: Il est fermé le dimanche.V neděli je zavřeno.

štěkat: Les chiens aboient, la caravane passe.Psi štěkají, karavana jde dál.

après: Eh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?

artillerie: pièce d'artilleriedělo

canon: canon à neigesněhové dělo

continuation: Bonne continuation !Jen tak dál!

lancée: courir sur sa lancéeběžet dál

mieux: de mieux en mieuxčím dál tím lépe

rythme: rythme de l'actionspád děje ve filmu ap.

aéré: centre aéréozdravovna (pro děti)

agent: ling. complément d'agentčinitel, původce děje

allocation: allocations familialesrodinné přídavky, přídavky na děti

le, la: Le dimanche, je déjeune chez mes parents.Každou neděli obědvám u rodičů.

mais: Mais encore ?A (co) dál?, No a?

passer: Qu'est-ce qui se passe ?, Que se passe-t-il ?Co se děje?

pire: C'est de pire en pire.Je to čím dál horší.

que: Que se passe-t-il ?Co se děje?

ainsi: et ainsi de suitea tak dál

bec: se retrouver le bec dans l'eauzůstat na suchu, nevědět, jak dál

reprendre: La vie reprend son cours.Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.

retourner: De quoi il retourne.O co jde., O čem se mluví., Co se děje.

dělo: canon d'eau, canon arroseurvodní dělo