Hlavní obsah

jeho, její, jejich

Zájmeno

  1. (patřící zmíněné osobě, osobám) son/sa, ses, leur, leursjeho/její byt/kabátson appartement/manteaujeho/její očises yeux m pl
  2. (samostatně) le sien/la sienne, les siens, à lui, à eux, le leur/la leur, les leurs
  3. (blízký zmíněné osobě, osobám)jeho/její rodiče/děti/přáteléses parents/enfants/amis
  4. (v oficiálních titulech) Son/SaJeho/Její ExcelenceSon Excellence
  5. jeho hovor.(manželka) sa femme f

Vyskytuje se v

copain: C'est son copain.To je její kluk. přítel

atteinte: Sa réputation est hors d'atteinte.Jeho/Její pověsti nemůže nic uškodit.

avidité: Ils l'écoutaient avec avidité.Hltali každé jeho/její slovo.