Hlavní obsah

ses [se]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

cesse: sans cessebez ustání, bez přestání, neustále

cesse: n'avoir (point) de cesse que...neustat, dokud ne...

sans: sans cesseneustále