Hlavní obsah

odpověď

Vyskytuje se v

pohotový: pohotová odpověďriposte , répartie

přiléhavý: přiléhavá odpověďréponse bien envoyée

správný: najít správnou odpověďtrouver la bonne réponse

jednoznačný: Chci jednoznačnou odpověď.Je veux une réponse nette.

suite: jako odpověď na (váš dopis)suite à (votre lettre)

rapporter: Odpověď se nevztahuje k otázce.La réponse ne se rapporte pas à la question.

réponse: mít na všechno odpověďavoir réponse à tout