Hlavní obsah

překvapit

Dokonavé sloveso

  1. (udivit) koho čím surprendre, étonner qqn par/de qqch
  2. (přistihnout, zaskočit) koho surprendre, prendre à l'improviste qqnpřekvapit koho při čemsurprendre qqn en train de faire qqch

Vyskytuje se v

dépourvu: překvapit kohoprendre qqn au dépourvu

improviste (à l'): překvapit, nachytat kohoprendre qqn à l'improviste

překvapit: překvapit koho při čemsurprendre qqn en train de faire qqch