Hlavní obsah

baisse [bεs]

Vyskytuje se v

baisser: pour qqch sklonit se, sehnout se, shýbnout se pro co, kvůli čemuse baisser

le, la: sklopit očibaisser les yeux

pantalon: podřídit se, podrobit sebaisser son pantalon

pavillon: kapitulovat před kýmbaisser pavillon devant qqn

tête: slepě se vrhnout do čehose jeter tête baissée dans qqch

daň: snížení daněbaisse de l'impôt

podstatný: podstatné snížení cenbaisse sensible des prix

vlajka: vztyčit/spustit vlajkuhisser/baisser le pavillon

nemocnost: snížit nemocnost dětíbaisser la morbidité infantile

drastický: drastický pokles cenbaisse drastique des prix

baisse: ztrácet na ceně, klesatfin. être en baisse