Hlavní obsah

achopper [aʃɔpe]

Tranzitivní sloveso

  1. zast., kniž.à qqch zakopnout o co, klopýtnout o/přes co
  2. s'achopper (à) přen., kniž.qqch narazit na co