Hlavní obsah

minute [minyt]

Vyskytuje se v

après: jour après jour, minute après minuteden za dnem, minutu po minutě

cuire: laisser cuire vingt minutesnechat vařit dvacet minut

de: retarder de cinq minuteszpozdit se o pět minut

en: en dix minutesza deset minut

cinq: dans cinq minutesza chvilku

papillon: hovor. Minute papillon !Momentíček!, Chvilinku!

tout: toutes les cinq minuteskaždou chvíli

hrnec: tlakový hrnecautocuiseur , cocotte-minute

minuta: minuta tichaminute de silence

občerstvení: rychlé občerstvenírestauration rapide, CaF restauration-minute , anglic. fast food

odlepit se: hovor. Ani na minutu se od nás neodlepil.Il ne nous a pas décollés une minute.

napřed: Hodinky jdou o pět minut napřed.La montre avance de cinq minutes.

pár: za pár minutdans quelques minutes, v průběhu en quelques minutes

minuta: co pět minuttoutes les cinq minutes