Hlavní obsah

nespisovný

Přídavné jméno

  • non standard/-ardenespisovná slovamots m pl populaires

Vyskytuje se v

littéraire: langue littérairespisovný jazyk

soutenu: langue soutenuespisovný jazyk