Hlavní obsah

plně

Vyskytuje se v

důvěra: avec abandons plnou důvěrou

měsíc: pleine lune plný měsíc úplněk

moc: plein(s) pouvoir(s) práv. plná moc

plíce: chanter à pleins poumonszpívat z plných plic

plně: complet/-èteplně obsazený hotel ap.

plný: verre rempli à ras bordpo okraj plná sklenice

plyn: à pleins gaz, pied au plancherna plný plyn

práce: travail à plein temps/à mi-temps/à temps partielpráce na plný/poloviční/částečný úvazek

předsudek: imbu de préjugésplný předsudků

tvar: avoir des formes rondes et pleinesmít oblé a plné tvary

zaměstnanost: plein-emploi plná zaměstnanost

na: filer à plein gazjet na plný plyn

nabrat: faire le plein (d'essence)nabrat plnou nádrž benzínu

načerpat: faire le plein (d'essence)načerpat plnou nádrž (benzinu)

penze: pension complèteplná penze

úvazek: plein temps , temps plein/completplný pracovní úvazek

zbroj: en armure complètev plné zbroji

kalhoty: trembler dans sa culottemít plné kalhoty strachem

lesk: être dans toute sa splendeurbýt v plném lesku

obrátka: à plein régimena plné obrátky

pamflet: pamphlet plein de mordantpamflet plný jízlivosti

zub: en avoir marre de qqn/qqchmít koho/čeho plné zuby

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

activité: en pleine activitév plné činnosti, v plném chodu, v plném provozu

allure: rouler à toute allurejet plnou rychlostí

brassée: porter qqch à brasséesnosit co v plných náručích, nosit náruče čeho

contrat: remplir son contrat(s)plnit smlouvu

danger: de tous les dangersvelmi nebezpečný, plný nebezpečí, samé nebezpečí

double: fleur doubleplný květ

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

floraison: pommiers en pleine floraisonjabloně v plném květu

joyeux: être tout joyeuxbýt plný radosti

plein: pleine luneúplněk, plný měsíc

poignée: à poignées, par poignéesplnými hrstmi, po hrstech

ras: en avoir ras le bol/ras la casquette/vulg. ras le culmít toho po krk/plné zuby

sens: abonder dans le sens de qqnplně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravdu

tête: crier à tue-têtekřičet z plných plic

tout: à toute vitesseplnou rychlostí

triple: au triple galopplnou parou

tube: à plein(s) tube(s)na plné obrátky/plný výkon, vysokovýkonný, přen. na plný pecky/koule

vitalité: plein de vitalitéplný života

disposition: Je suis à votre entière disposition.Jsem vám plně k dispozici.

dos: en avoir plein le dosmít toho plné zuby

marre: J'en ai marre.Mám toho plné zuby.

pouvoir: donner un pouvoir par-devant notaireudělit plnou moc před notářem

ras-le-bol: en avoir ras-le-bolmít toho dost/plné zuby/po krk

tarif: payer plein tarif(za)platit plnou cenu

tue-tête (à): crier à tue-têtekřičet z plných plic

bagage: hovor. avec armes et bagagess plnou polní

battre: battre son pleinbýt v plném proudu, vrcholit

blanc: donner carte blanche à qqndát komu plnou moc

bol: en avoir ras le bolmít toho plné zuby

boule: avoir les boulesmít toho plné zuby

boum: être en plein boumjet na plné obrátky

brèche: être toujours sur la brèchebýt stále v boji, být stále v plné práci

culotte: trembler dans sa culottemít plné kalhoty strachem

debout: mourir deboutzemřít v plné práci

destination: remplir sa destination(na)plnit své poslání

fourbir: fourbir ses armes(za)balit si plnou polní připravovat se do války

plat: mettre les pieds dans le platříkat věci na plnou hubu

pot: conduire plein potjet na plný plyn

souper: hovor. J'en ai soupé.Mám toho plné zuby.

surmultiplié: passer la surmultipliéerozjet se na plné obrátky, zabrat

turbo: mettre le turbojet na plné obrátky

vapeur: à toute vapeurplnou parou (vpřed)

pecka: naplno hovor. à toute berzinguena plný pecky