Hlavní obsah

úplně

Vyskytuje se v

důkaz: práv. neúplný důkazcommencement de preuve

nahý: úplně nahýcomplètement nu

neúplný: ling. neúplná větaproposition elliptique

svéprávnost: (úplné) zbavení svéprávnostiinterdiction (judiciaire)

úplný: v úplné tichostien toute quiétude

úplný: úplná tmaobscurité complète

úplný: úplný idiotparfait crétin

vyjádřit se: Vyjádřil se úplně jasně.Il a été très net.

fraška: To je úplná fraška!C'est du guignol !

hotový: být (úplně) hotovýêtre (complètement) à plat

bout: jusqu'au boutzcela, úplně, až do konce

changer: changer du tout au toutzměnit se úplně

début: tout au débutúplně na začátku

début: au tout débutna úplném začátku

désarroi: être en plein désarroibýt úplně zmatený

elliptique: proposition elliptiquevěta neúplná

entier: tout entierúplně celý

entier: en entierúplně, zcela

fond: de fond en combledo základů i přen., dočista, docela, úplně

intégral: remboursement intégralúplná úhrada peněžní

intégrité: dans son intégritéúplný, absolutní

bien: bien au contraireúplně naopak

égal: Ça m'est (bien) égal.Je mi to (úplně) jedno.

entièrement: détruire entièrementúplně zničit

fier (se): Je me fie entièrement à vous.Úplně na vás spoléhám.

nul: Pour le bricolage, je suis nul.Jako domácí kutil jsem úplně levý.

quiétude: en toute quiétudev úplné tichosti

refondre: manuel scolaire entièrement refonduúplně přepracovaná učebnice

informé: jusqu'à plus ample informéaž do úplnějšího vyšetření

lier: être fou à lierbýt úplný blázen