Hlavní obsah

absolument [apsɔlymɑ̃]

Vyskytuje se v

absolu: dans l'absoluabsolutně, povšechně bez přihlédnutí k okolnostem

ablatif: ablatif absoluablativ absolutní

absolu: pouvoir absoluabsolutní moc

absolu: température absolueabsolutní teplota

absolu: valeur absolueabsolutní hodnota

humidité: meteor. humidité absolueabsolutní vlhkost vzduchu

incertitude: mat. incertitude absolue/relativeabsolutní/relativní krajní chyba