Hlavní obsah

absolument [apsɔlymɑ̃]

Vyskytuje se v

ablatif: ablatif absoluablativ absolutní

absolument: verbe employé absolumentsloveso užité absolutně

humidité: meteor. humidité absolueabsolutní vlhkost vzduchu

incertitude: mat. incertitude absolue/relativeabsolutní/relativní krajní chyba

absolu: dans l'absoluabsolutně, povšechně bez přihlédnutí k okolnostem